Päivystyksen toimitusehdot

1. Tilaaja

Tilaajana käsitellään henkilöä tai edustamaansa yritystä, joka on päivystykseen soittanut tilatakseen palvelun. Tilaaja voi myös niin ilmoittaessaan edustaa kolmatta tahoa, esim. asunto-osakeyhtiötä, jolloin Säätölaitehuolto Oy perustellusti ryhtyy käsittelemään asiakkaana tilaajan ilmoittamaa edustamaansa tahoa.

Tilaamalla päivystystyön, sitoutuu tilaaja päivystyksen toimitusehtoihin. Toimitusehdot tilaaja on voinut tarkastaa Säätölaitehuolto Oy verkkosivulta.

2. Puhelinneuvonta

Mikäli päivystysaikana puhelimessa annettava neuvonta ylittää ajallisesti kohtuullisen rajan, tai jos samaan vikaan tai kohteeseen annetaan päivystysaikana toistuvasti neuvoja, veloitetaan puhelimessa annetusta neuvonnasta hinnastonmukaisin ehdoin.

3. Matka- ja matka-aikaveloitus

Matka- ja matka-aikaveloitus toteutetaan lähtöpaikkana Säätölaitehuolto Oy toimipiste. Mikäli varsinaisen vian korjaamiseksi noudetaan varaosia, laitteita tms. matka- ja matka-aikaveloitus suoritetaan toteutuneen perusteella.

4. Takuun alaiset laitteet

Säätölaitehuolto Oy antama takuu laitteille ja työlle ei sisällä päivystysaikaisia toimenpiteitä. Mikäli takuunalainen laite korjataan, vaihdetaan tai tehdään muuta varsinaisen vian korjaamiseksi päivystysaikana, veloitetaan työ vallitsevan päivystysveloituksen mukaisesti.

Mikäli kohteessa on kolmannen osapuolen takuunalainen laite tai laitteita, joiden korjaamista, vaihtamista tai muita toimenpiteitä tulisi suorittaa varsinaisen vian korjaamiseksi, on tilaaja yksin vastuussa tästä aiheutuneista kustannuksista tai takuiden raukeamisesta.

5. Hinnoittelu

Päivystystyö on aina ylityöhinnoittelun piirissä. Sen lisäksi tilauksen tullessa normaalin, ma-pe kello 08:00 – 16:00, työajan ulkopuolella, veloitetaan aina kolme (3) normaali hintaista tuntia ylityötuntien lisäksi.

Ylityötunnit ovat arkisin korotettu ensimmäisestä tunnista alkaen 100%.

Ylityötunnit ovat sunnuntaisin ja pyhäpäivisin korotettu ensimmäisestä tunnista alkaen 200%.