Päivystys 24/7

Äkillinen vika kylmälaitteissa-, sähkö-, tai rakennusautomaatiojärjestelmissä voi nopeasti johtaa merkittäviin taloudellisiin vahinkoihin. Silloin tarvitaan ammattilainen nopeasti. Tulemme ja korjaamme kaikki kiinteistösi automaatio-, sähkö ja kylmäjärjestelmiin liittyvät ongelmat.

Normaalien aukioloaikojen ulkopuolella meillä on kolme päivystäjää äkkinäisten tilanteiden varalle. Toimintamme on merkkiriippumatonta ja saat paikalle ammattiosaajan, jolla on laaja järjestelmätuntemus. Näin minimoimme kiinteistöllesi aiheutuvat vahingot, estämme lisävahinkojen syntymisen ja varmistamme kiinteistön toiminnan jatkuvuuden.