Takuuehdot

 1. Säätölaitehuolto Oy myöntää toimittamilleen uusille laitteille toimituspäivästä lukien 24 kk:n takuun koskien raaka-aine- ja valmistusvikoja. Samanlainen takuu myönnetään myös Säätölaitehuolto Oy:n suorittamille ensiasennustöille niiden valmistumisesta lukien. Nämä takuuehdot eivät kuitenkaan ole voimassa, jos osapuolet toisin kirjallisesti sopivat, tai jos työ suoritetaan muun sopimuksen piirissä, kuten esimerkiksi pienurakkasopimus RT 80265 tai YSE 1998.
 2. Jos takuun tarkoittama raaka-aine tai valmistusvika ilmenee takuuaikana, sitoutuu Säätölaitehuolto Oy valintansa mukaan korjaamaan vian tai toimittamaan uuden tai toisen kunnostetun laitteen vioittuneen tilalle. Takuuaika jatkuu kohdassa 1 tarkoitetussa ensimmäisestä toimituspäivästä lukien
 3. Laitekauppatakuu, kun kauppaan ei kuulu työsuoritteita
  • Silloin kun laite on tarpeen siirtää takuukorjausta varten Säätölaitehuolto Oy:n tiloihin, vastaa lähetyskuluista asiakas. Korjatun laitteen palauttamisesta ostajalle huolehtii Säätölaitehuolto Oy omalla kustannuksellaan.
  • Mikäli vika joudutaan korjaamaan asiakkaan luona, veloitetaan tästä aiheutuvat työ- ja matkakustannukset sekä mahdolliset päivärahat erikseen asiakkaalta, vallitsevan hinnaston mukaisesti.
 4. Takuu, kun kauppaan kuuluu työsuoritteita
  • Säätölaitehuolto Oy korjaa ne työsuorituksessaan havaitut viat ja virheet, joita se ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi. Esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön, muun asennetun laitteen, muun teknisen vian, heikon sähkölaadun tai tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio.
  • Takuun piiriin kuuluvan laitevian korjaamisesta asiakkaan tiloissa veloitetaan erikseen matkakustannukset. Mikäli laitevika on asennusvirheestä johtuva, matkakuluja ei veloiteta.
  • Takuuaikana ilmenneet virheet korjataan normaalina työaikana. Asiakkaan niin halutessa korjauksia on mahdollista tehdä normaalin työajan ulkopuolella, jolloin työstä veloitetaan ylityö- tai päivystyslisät.
 5. Takuu ei ole voimassa, mikäli laitteen korjaus- tai muutostöitä on takuuaikana tehnyt joku muu kuin Säätölaitehuolto Oy tai sen valtuuttama henkilö.
 6. Jos ostaja on rikkonut takuun perusteena olevan sopimuksen esim. laiminlyömällä erääntyneen maksun suorittamisen, on Säätölaitehuolto Oy:llä oikeus irtisanoa takuu päättymään välittömästi.
 7. Säätölaitehuolto Oy antama takuu laitteille ja työlle ei sisällä päivystysaikaisia toimenpiteitä. Mikäli tilaaja tilaa takuun alaiseen tehtävään Säätölaitehuolto Oy:n edustajan päivystysaikana, sovelletaan tilaukseen päivystyksen toimitusehtoja.